Детска градина №12
Лилия

За нас

Сградата на ДГ 12 „Лилия” е построена през 1973 година и е ПЪРВАТА на територията на район „Студентски”. От 21 октомври 2019г. в нея функционират 13 групи с имена на цветя – 3 яслени, 4 първи, 2 втори, 2 трети подготвителни и 2 четвърти подготвителни, в които се отглеждат и възпитават 350 деца.

Освен изграждането на 3 нови групи, бяха построени физкултурен/музикален салон и учителска стая. Дворът и оградата са реновирани напълно. В детското заведение работят 51 служители и работници, от които 26 човека педагогически персонал, както и 8 медицински сестри, които са на подчинение на Кмета на район „Студентски”.

От учебната 2016-2017 в ДГ12″Лилия“ има назначен психолог- г-жа Светла Проданова с работно време – вторник и четвъртък от 08:00 до 18:00часа, както и логопед и ресурсен учител. ДГ12 „Лилия” е общинска детска градина и е на подчинение на Столична община, дирекция „Образование”, Министерство на образованието и науката, Регионалния инспекторат по образование София-град. Финансирането се осъществява от държавния бюджет чрез общинския бюджет.

Възпитанието и обучението на децата се провежда в съответствие с държавно-образователните изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и гарантира качествена подготовка на децата за училище. ДГ №12 „Лилия” се радва на активната подкрепа от страна на родителите чрез сдружение с нестопанска цел „За нашите деца – с обич”.

Работното време на детската градина е от 7.00ч. до 19.00 ч. от понеделник до петък. От началото на 2016/2017 учебна година, на общо събрание на родителите в детската градина е избран Обществен съвет, който контролира цялостната ни дейност.

Материална база

Контакти

За контакти с Детската градина:

За връзка с директор Юлия Георгиева: