График родителски срещи – ясла и I група

Уважаеми родители, уведомяваме ви, че на 08.09.2020 год. /вторник/, от 17.00 часа  ще се проведе родителска среща за новоприетите деца в яслените групи на детската градина, на която родителите ще се запознаят с условията и дневния режим в  групите „Слънчице“ и „Детелина“.

 

Уважаеми родители, уведомяваме ви, че на 09.09.2020 год. /сряда/, от 17.00 часа  ще се проведе родителска среща за новоприетите деца в първите групи на детската градина, на която родителите ще се запознаят с условията и дневния режим в групите „Латинка“ и „Теменуга“.