Записване на класираните деца

Уважаеми родители,

        Уведомяваме ви, че записването на децата, приети на Първо класиране за учебната 2020/2021 учебна година ще се извършва в кабинета на директора от 18 май 2020г. от 9.00 ч. до 16.00 ч.

Директор:

               /Юлия Георгиева/