Заповед за преустановяване на посещенията в ДГ

Уважаеми родители,

Със Заповед на Министъра на здравеопазването се преустановяват посещенията в яслите и детските градини за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително.

Пазете се и бъдете здрави!

Тук може да се запознаете и със заповедта на Министъра на здравеопазването.