Покана за родителска среща – яслени групи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 27.09.2022 (ВТОРНИК), ОТ 17:00Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ТРАДИЦИОННИТЕ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА ОТКРИТО (НА ПЛОЩАДКАТА ЗА ТЪРЖЕСТВА И РИТУАЛИ) ЗА ЯСЛЕНИТЕ И ГРАДИНСКИТЕ ГРУПИ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №12 „ЛИЛИЯ“  СЪС СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1. ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛНИЦИТЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.
  2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ.
  3. СКЛЮЧВАНЕ НА ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА УЧАЩИ, ДЕЦА И ПЕРСОНАЛ ОТ УЧЕБНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ“.
  4. ИЗБОР НА РОДИТЕЛСКИ АКТИВИ В ГРУПИТЕ.
  5. ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СЕДМИЧНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И С ПРОГРАМИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ ДЕЦАТА В ОТДЕЛНИТЕ ГРУПИ.
  6. РАЗНИ

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!