Родителска среща II, III и IV група

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 16.09.2020 (СРЯДА), ОТ 17:00Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ТРАДИЦИОННИТЕ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА ЯСЛЕНИТЕ И ГРАДИНСКИ ГРУПИ ОТ II-ра ДО IV-та СЪС СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛНИЦИТЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.
  2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ.
  3. СКЛЮЧВАНЕ НА ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА НА УЧАЩИ, ДЕЦА И ПЕРСОНАЛ ОТ УЧЕБНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ”.
  4. ИЗБОР НА РОДИТЕЛСКИ АКТИВИ В ГРУПИТЕ.
  5. ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СЕДМИЧНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И С ПРОГРАМИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ ДЕЦАТА В ОТДЕЛНИТЕ ГРУПИ.
  6. РАЗНИ