Родителска среща за новоприетите деца

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 12.09.2023 (ВТОРНИК), ОТ 17:00Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА В СЛЕДНИТЕ ГРУПИ:

  • I ясла „Слънчице” (род. 2022, 2021г.);
  • II ясла „Детелина” (род. 2022, 2021г.);
  • I група „Люляк” (род.2020г.);
  • I А група „Кокиче” (род. 2020г.);
  • II В група „Иглика” (род. 2019г.),

 

СЪС СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1. ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛНИЦИТЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.
  1. ЗАПОЗНАВАНЕ С МОДЕЛ ЗА АДАПТАЦИЯ НА ДЕТЕТО ПРИ ПОСТЪПВАНЕТО МУ В ДЕТСКА ГРАДИНА №12 „ЛИЛИЯ”.
  2. ИЗБОР НА РОДИТЕЛСКИ АКТИВИ В ГРУПИТЕ.
  3. ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СЕДМИЧНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И С ПРОГРАМИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ ДЕЦАТА В ОТДЕЛНИТЕ ГРУПИ.
  4. РАЗНИ

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!