Дневен режим

Дневен режим при целодневна организация в учебно време от 15.09 до 31.05

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7:00 ч. – 8:30 ч. Прием на децата. Манипулативни игри под ръководство на медицинския специалист. Тоалет и измиване.
8:30 ч. – 9:00 ч. Закуска
9:00 ч. – 09:30 ч. Тоалет и подготовка за педагогически ситуации.
09:30 ч. – 10:00 ч. Педагогически ситуации(сън за деца от 12-15 месечна възраст, при необходимост)
10:00 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. – 11:00 ч. Манипулативни игри / Настолен театър /. Игри на открито при възможност
11:00 ч. – 11:30 ч. Подготовка за обяд
11:30 ч. – 12:15 ч. Обяд
12:15 ч. – 13:00 ч. Тоалет и подготовка за сън
13:00 ч. – 15:30 ч. Сън
15:30 ч. – 16:00 ч. Събуждане, тоалет
16:00 ч. – 16:30 ч. Подкрепителна закуска
16:30 ч. – 19:00 ч. Манипулативни игри / Настолен театър /. Игри на открито при възможност / Издаване на децата
Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7:00 ч. – 8:30 ч. Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8:30 ч. – 9:15 ч. Закуска
9:15 ч. – 10:00 ч. Педагогически ситуации
10:00 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. – 12:00 ч. Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12:00 ч. – 13:00 ч. Обяд
13:00 ч. – 15:30 ч. Следобеден сън
15:00 ч. – 15:45 ч. Подкрепителна закуска
15:45 ч. – 19:00 ч. Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата
Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7:00 ч. – 8:30 ч. Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8:30 ч. – 9:15 ч. Закуска
9:15 ч. – 10:00 ч. Педагогически ситуации
10:00 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. – 12:00 ч. Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12:00 ч. – 13:00 ч. Обяд
13:00 ч. – 15:30 ч. Следобеден сън
15:00 ч. – 15:45 ч. Подкрепителна закуска
15:45 ч. – 19:00 ч. Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата
Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7:00 ч. – 8:30 ч. Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8:30 ч. – 9:00 ч. Закуска
9:00 ч. – 10:00 ч. Педагогически ситуации
10:00 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. – 12:00 ч. Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12:00 ч. – 13:00 ч. Обяд
13:00 ч. – 15:00 ч. Следобеден сън
15:00 ч. – 15:30 ч. Подкрепителна закуска
15:30 ч. – 16:30 ч. Педагогически ситуации
16:30 ч. – 19:00 ч. Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата
Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7:00 ч. – 8:30 ч. Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8:30 ч. – 9:00 ч. Закуска
9:00 ч. – 10:00 ч. Педагогически ситуации
10:00 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. – 12:00 ч. Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12:00 ч. – 13:00 ч. Обяд
13:00 ч. – 15:00 ч. Следобеден сън
15:00 ч. – 15:30 ч. Подкрепителна закуска
15:30 ч. – 16:30 ч. Педагогически ситуации
16:30 ч. – 19:00 ч. Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

Дневен режим при целодневна организация в неучебно време от 01.06 до 14.09

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7:00 ч. – 8:30 ч. Прием на децата. Манипулативни игри под ръководство на медицинския специалист. Тоалет и измиване.
8:30 ч. – 9:00 ч. Закуска
9:00 ч. – 09:30 ч. Тоалет
09:30 ч. – 10:00 ч. Педагогически ситуации(сън за деца от 12-15 месечна възраст, при необходимост)
10:00 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. – 11:00 ч. Манипулативни игри / Настолен театър /. Игри на открито при възможност
11:00 ч. – 11:30 ч. Подготовка за обяд
11:30 ч. – 12:15 ч. Обяд
12:15 ч. – 13:00 ч. Тоалет и подготовка за сън
13:00 ч. – 15:30 ч. Сън
15:30 ч. – 16:00 ч. Събуждане, тоалет
16:00 ч. – 16:30 ч. Подкрепителна закуска
16:30 ч. – 19:00 ч. Манипулативни игри / Настолен театър /. Игри на открито при възможност / Издаване на децата
Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7:00 ч. – 8:30 ч. Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8:30 ч. – 9:15 ч. Закуска
9:15 ч. – 10:00 ч. Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
10:00 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. – 12:00 ч. Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12:00 ч. – 13:00 ч. Обяд
13:00 ч. – 15:30 ч. Следобеден сън
15:00 ч. – 15:45 ч. Подкрепителна закуска
15:45 ч. – 19:00 ч. Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата
Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7:00 ч. – 8:30 ч. Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8:30 ч. – 9:15 ч. Закуска
9:15 ч. – 10:00 ч. Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
10:00 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. – 12:00 ч. Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12:00 ч. – 13:00 ч. Обяд
13:00 ч. – 15:30 ч. Следобеден сън
15:00 ч. – 15:45 ч. Подкрепителна закуска
15:45 ч. – 19:00 ч. Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата
Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7:00 ч. – 8:30 ч. Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8:30 ч. – 9:00 ч. Закуска
9:00 ч. – 10:00 ч. Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
10:00 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. – 12:00 ч. Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12:00 ч. – 13:00 ч. Обяд
13:00 ч. – 15:00 ч. Следобеден сън
15:00 ч. – 15:30 ч. Подкрепителна закуска
15:30 ч. – 19:00 ч. Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата
Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7:00 ч. – 8:30 ч. Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8:30 ч. – 9:00 ч. Закуска
9:00 ч. – 10:00 ч. Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
10:00 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. – 12:00 ч. Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12:00 ч. – 13:00 ч. Обяд
13:00 ч. – 15:00 ч. Следобеден сън
15:00 ч. – 15:30 ч. Подкрепителна закуска
15:30 ч. – 19:00 ч. Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата