втора В група "Иглика"

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Български език и литература Околен свят Математика Български език и литература Конструиране и технологии
Изобразително изкуство Конструиране и технологии Изобразително изкуство Околен свят Физическа култура
Музика Музика
СЛЕДОБЕД
Физическа култура Български език и литература Физическа култура Математика Български език и литература

Екип