първа А група "Кокиче"

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Околен свят Български език и литература Музика Български език и литература Музика
Конструиране и технологии Физическа култура Математика Изобразително изкуство Конструиране и технологии
СЛЕДОБЕД
Физическа култура Околен свят Изобразително изкуство Математика Физическа култура

Екип