група Незабравка

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език и литература Математика Български език и литература Математика Български език и литература
Изобразително изкуство Физическа култура Музика Изобразително изкуство Конструиране и технологии
Музика Конструиране и технологии Околен свят Околен свят Физическа култура
Физическа култура Български език и литература Математика
Изобразително изкуство

Екип