Проекти

Протегни ръка и докосни мечта

Оборудване на нов методичен кабитет по БДП в ДГ №12 "Лилия"

Витоша - извор на здраве и красота

След разговори с децата и  проучване на родителското мнение чрез приложената към проекта анкета, установихме много добро и отлично постижение на целите, които бяхме си заложили в него.    

Главната цел – осигуряване на среда и условия за осъществяване на предучилищното образование  при практическо сътрудничество и партниране с родителите и/или семействата на децата в природна среда с посредничеството на Дирекция Природен парк „Витоша“  –  според мнението на анкетираните родители е постигната в много голяма степен. Всички родители смятат, че доброволческата дейност на родителите ще мотивира децата в грижата им за опазване на природата и в бъдеще.

Изключително голям процент от родителите посочват, че са напълно удовлетворени от участието си в проекта „Витоша – извор на здраве и красота“, чрез който стимулирахме детския познавателен интерес към природата, в т.ч. цветя и билки и практическото прилагане на съществуващите детски компетенции за нейното опазване с помощта на родители/представители на детските семейства и в партньорство с Дирекция на Природен парк „Витоша“.

Изработването на албуми с рисунки и хербарии от децата от двете целеви групи „Люляк“ и „Иглика“, издаването на книжката-албум „Витоша – извор на здраве и красота“ и приложената съпътстваща Методология за реализиране на проекта в значителна степен ще доведат до постигане на устойчивост на проектните резултати в практиката на детската градина.

Най – оптимистичният извод, който можем да направим е, че деветдесет и седем процента от родителите отново биха участвали в подобен проект, което ще се отрази върху ценностната система на децата и те отново ще пожелаят да се грижат за опазване на природната среда  и растителните видове в нея.

Резултати от анкетата.

Методология за реализация на дейностите на проекта.