втора В група "Синчец"

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Български език и литература Музика Математика Български език и литература Музика
Изобразително изкуство Околен свят Изобразително изкуство Околен свят Конструиране и технологии
Конструиране и технологии
СЛЕДОБЕД
Физическа култура Български език и литература Физическа култура Математика Български език и литература
Физическа култура

Екип