I яслена група "Слънце"

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Музика Околен свят Музика Околен свят Физическа култура
СЛЕДОБЕД
Български езил и литература Изобразителни дейности Физическа култура

Екип