група Слънчогледи

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Български език и литература Околен свят Български език и литература Български език и литература
Математика Конструиране и технологии Изобразително изкуство Физическа култура Музика
Музика Математика Физическа култура Изобразително изкуство Конструиране и технологии
Физическа култура Български език и литература

Екип