II група "Слънчогледи"

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Български език и литература Околен свят Математика Български език и литература Музика
Изобразително изкуство Музика Изобразително изкуство Околен свят Конструиране и технологии
Конструиране и технологии Музика
СЛЕДОБЕД
Физическа култура Български език и литература Физическа култура Математика Български език и литература
Физическа култура

Екип