IV А група "Теменуга"

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика
Околен свят Математика Математика Математика Околен свят
Музика Музика Музика
СЛЕДОБЕД
Изобразително изкуство Конструиране и технологии Изобразително изкуство Конструиране и технологии Изобразително изкуство
Физическа култура Околен свят Физическа култура Физическа култура

Екип