група Теменуга

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език и литература Математика Български език и литература Математика Български език и литература
Изобразително изкуство Физическа култура Музика Изобразително изкуство Конструиране и технологии
Физическа култура Конструиране и технологии Околен свят Околен свят Музика
Български език и литература Математика Физическа култура
Изобразително изкуство

Екип