трета група "Здравец"

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Български език и литература Математика Български език и литература Околен свят Математика
Околен свят Физическа култура Конструиране и технологии Музика Изобразително изкуство
Музика Физическа култура Математика Български език и литература
СЛЕДОБЕД
Конструиране и технологии Български език и литература Околен свят Изобразително изкуство Физическа култура

Екип