първа Б група "Звездичка"

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
СУТРИН
Околен свят Български език и литература Околен свят Български език и литература Математика
Музика Конструиране и технологии Математика / Музика Физическа култура
СЛЕДОБЕД
Физическа култур Изобразително изкуство Физическа култур Конструиране и технологии Изобразително изкуство

Екип